Odhady nemovitostí

Firma MONETAR, a.s., Vám nabízí provedení odhadu tržní ceny nemovitostí, který můžete potřebovat např. pro dědické řízení u notáře, vypořádání podílového vlastnictví v rodině nebo jen pro stanovení reálné ceny při prodeji nemovitostí.